• Check van te voren of wij zijn geopend
 • Bij slecht weer condities kunnen we gesloten zijn!

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Hondendagopvang Bello


Hondendagopvang en speeltuin Bello is gevestigd te Gordelweg 270 Rotterdam

Website: www.speeltuinbello.com
E-mail: info@speeltuinbello.com
Telefoonnummer beheerder: 06-28 36 22 73

Bello is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67381588
Voor alle gesloten en te sluiten overeenkomsten tussen Bello en de klant gelden de onderstaande algemene voorwaarden.

Door gebruik te maken van de dagopvang en speeltuin Bello gaat u akkoord met de algemene voorwaarden:


Het verblijf


 • Door je hond onder te brengen bij Bello geef je blijk van vertrouwen in onze dagopvang. Bello zal al het mogelijke doen om het verblijf, gedurende de dag, voor de hond zo prettig mogelijk te maken.
 • Een deskundige verzorging en liefdevolle omgang met je huisdier staat voorop, derhalve kan Bello nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ziekte, verwonding of overlijden van het in bewaring gegeven huisdier.
 • Loopse teven kunnen we helaas niet toelaten in de dagopvang en speeltuin.
 • Enkel honden die sociaal zijn t.o.v. soortgenoten én mensen worden toegelaten in de dagopvang van Bello.
 • De beheerder behoudt zich het recht voor om een hond de toegang tot de dagopvang en de speeltuin te weigeren als de beheerder denkt dat zijn of haar gedrag niet toelaatbaar is.
 • De eigenaar dient een eigen WA verzekering te hebben om eventuele schade veroorzaakt, aan andere honden of materiaal van Bello, door de eigen hond te kunnen verhalen.
 • Het intakegesprek zal plaatsvinden tijdens de openingstijden van Bello, om zodoende een indruk te krijgen hoe de hond zich gedraagt met andere honden en in groepsverband.

Indien Bello het nodig acht dat de hond, om welke reden dan ook, niet langer verantwoord kan verblijven bij de dagopvang, dient de baas direct voor een oplossing te zorgen dat de hond opgehaald wordt.


Gezondheid


 • Bello behoud het recht om, indien nodig, dierengeneeskundige hulp in te roepen voor de in bewaring gegeven hond.
 • Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van de in bewaring gegeven hond.
 • In geval van overlijden van de in bewaring gegeven hond zal in overleg met de eigenaar of contactpersoon gehandeld worden.
 • Om vlooienproblemen te voorkomen vraagt Bello je ervoor te zorgen dat de hond vlooi-vrij is.
 • De hond dient volledig gevaccineerd te zijn (d.w.z.de Coctail, Weil en Parvo + de kennelhoest), bij de intake dient het paspoortje/entingsboekje te worden meegenomen ter controle.
 • De hond dient gechipt te zijn (en geregistreerd).
 • De hond dient in een goede gezondheid te verkeren/geen besmettelijke of overdraagbare ziektes te hebben. Indien de hond ziek is of wordt kan deze gedurende de ziekte periode niet komen naar de dagopvang.
 • Eventuele medicijnen kunnen worden toegediend mits dit verantwoord is door een niet paraventinair of assistente hiervan. Het toedienen hiervan en reageren hierop is wederom volledig op eigen risico.

Betaling


 • Betaling van de dagopvang geschied altijd vooraf d.m.v. een factuur. Deze ontvangt u halverwege van de maand en dient voor de 1e  van de nieuwe maand betaald te zijn (u betaald dus vooruit).
 • Bij ziekte of andere reden van afwezigheid van de hond dient dit minimaal 24uur van te voren worden gemeld bij Bello (telefonisch of per email), het betaalde bedrag zal dan verrekend worden.
 • Indien het aantoonbaar is dat er een spoedgeval treft waardoor de hond afwezig is dan wordt er in overleg met Bello het reeds betaalde bedrag verrekend.
 • Indien geen of te late afmelding dan zullen de reeds betaalde kosten niet verrekend worden.
 • Indien de eigenaar van een hond in gebreke blijft van de verschuldigde betaling dan kan de beheerder beslissen dat de hond niet meer wordt toegelaten tot de dagopvang en speeltuin.